Разбрах
(1)
Ok
Зареждане
ПАЗАРСКА КОЛИЧКА 0
Вашата количка е празна

 

Политика за поверителност на Картел ЕООД

 

Съгласно Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

 

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни и е неразделна част от Общите условия, както и от нашите Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни. В случай че не сте съгласни с нашите Условия, то тогава няма възможност да използвате услугите, предоставяни на сайта cartelbg.com и от Картел ЕООД и при директен контакт. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани на сайта на Дружеството.

 

Дата на актуализация: 25 май 2018 г.

 

Информация за Картел ЕООД

Картел ЕООД (Администратор) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175023430, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, ул. „Казбек" № 1, Тел: 02860 20 20; e-mail: info@cartelbg.com 

Информация за контакти в Картел ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

Картел ЕООД

гр. София, 1700, бул. „Симеоновско шосе" № 120

info@cartelbg.com 

С настоящото Картел ЕООД предоставя, получава и обработва Вашите лични данни, връзка с осъществяване на търговски сделки. 

Какви Ваши лични данни обработваме?

 • 1. Име (материално отговорното лице):
 • Име/Фамилия
 • 2. Отговорен за стопанската операция:
 • Име/Фамилия
 • 3. Адрес за доставка
 • 4. Пълни данни за фирмата
 • 5. Контакти
 • Телефонен номер/имейл адрес

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на направената от Вас поръчка, както и нейното документиране съгласно националното законодателство. Настоящата политика за защита на личните данни е част и от вътрешните правила на Картел ЕООД за обработване и защита на личните данни.
 

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни може да бъдат използвани за следните цели:

1. За предоставяне на заявените от Вас продукти; 

2. За изпълняване на договорни задължения; 

3. Предоставянe информация на трети страни във връзка с доставката на вашата поръчка; 

4. За изготвяне и предоставяне на офертни предложения по телефон, поща, електронна поща или друг директен начин; 

5. За изготвяне и изпращане на фактури и приемо-предавателни протоколи по телефон, поща, електронна поща или друг директен начин; 

6. Всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги; 

7. За да предотвратим незаконосъобразни действия противоречащи на законовите норми; 

8. За обработка на данните при възлагане, отчитане, приемане, разплащане; 

9. За изпълнение на всички други останали законодателни изисквания, предотвратяване на корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

 

Гарантиране на надеждността при обработката и съхранението на Вашите данни:

 • 1. Всеки потребител създава профил и се оторизира в системата с персонално име (имейл адрес) и парола; 
 • 2. Боравенето с лични данни е възможно само от страна на лица, които са упълномощени за това;
 •  

Във връзка с персоналната култура на всеки потребител е добре да бъдат спазвани следните правила:

 • 1. Да променя паролата си – минимум веднъж месечно; 
 • 2. Паролата да се състои както от букви, така и от цифри и специални символи; 
 • 3. Дължината на паролата да не е по-малка от 6 символа; 
 • 4. Да се избягва използването на системата от публични безжични мрежи; 
 • 5. Да не запазва потребителското си име и парола в браузера; 
 • 6. Да не документира на хартиен носител потребителското си име и парола; 
 • 7. Да не предоставя потребителския си акаунт на трети лица.
 •  

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Картел ЕООД:

 • Да получите достъп до Вашите лични данни, които дружеството обработва; 
 • При непълнота или неточност в данните, които Картел ЕООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани; 
 • Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това; 
 • В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена; 
 • Да упражните правото си на преносимост на данните; 

Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. 

Лицата могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни,с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Запишете се за новини и промоции