Разбрах
(1)
Ok
Зареждане
ПАЗАРСКА КОЛИЧКА 0
Вашата количка е празна

 Общи условия на играта „Късметът идва с Черното коте “ на Картел ЕООД

Организатор на играта

1. Фейсбук и Инстаграм играта (наричана по-долу „Играта“) се организира от Картел ЕООД, ЕИК 175023430, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Казбек №1, (наричан по-долу „Организатор“).

1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Фейсбук страницата и на уеб сайта на Организатора.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва Общите условия, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Фейсбук страницата:

2. Територия и период на провеждане на Играта

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Играта стартира на 26.10.2018 г. в 12:00 ч. и ще продължи до 31.10.2018 г., 23:59 часа (българско време).

3. Право на участие

3.1. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация в следните социални медии:

3.1.1. Фейсбук на интернет адрес https://www.facebook.com/. Регистрацията във Фейсбук се извършва съобразно условия и поверителност, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

3.1.2. Инстаграм на интернет адрес https://www.instagram.com/. Регистрацията в Инстаграм се извършва съобразно условия и поверителност, публикувани на адрес www.instagram.com.

3.2. В играта могат да участват пълнолетни физически лица според законодателството на Република България.

3.3. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора или трети лица.

3.4. В Играта нямат право на участие служители на Организатора и техните семейства

4. Механизъм на Играта и Условия за валидност на участието

4.1. Механизъм на Играта

4.1.1. Когато участникът има личен профил и в двете социални медии:

4.1.1.1. Всеки желаещ да участва в Играта създава публикация в собствения си профил в Инстаграм със следното съдържание:

4.1.1.1.1. Авторска снимка, съдържаща изображение на бутилка вино с марка Гато Негро (в разфасовка 750 мл. 375 мл. или 187,5 мл.). Снимката може да бъде заснета с устройство (мобилен апарат, таблет, фотоапарат или подобно) или създадена с инструмент тип визуален редактор. Снимката може да изобразява пълна или празна бутилка, в зависимост от възможностите и изборът на съответния участник.

4.1.1.1.2. Отбелязване върху снимката, насочващо към профила на Организатора в Инстаграм, а именно „cartelwines2006“.

4.1.1.1.3 Надпис в публикацията, съдържащ хаштаговете #GatoNegroForLuck2018 и #cartelwines2006forVSPT

4.1.1.2. Публикацията в Инстаграм, описана подробно т. 4.1.1.1. е необходимо да бъде публикувана в собствения профил на участника в Инстаграм и споделена публично в собствения профил на участникът във Фейсбук.

4.1.2. Когато участникът има личен профил само във Фейсбук:

4.1.2.1. Всеки желаещ да участва в Играта създава публикация със снимка в собствения си профил във Фейсбук със следното съдържание:

4.1.2.1.1. Авторска снимка, съдържаща изображение на бутилка вино с марка Гато Негро (в разфасовка 750 мл. 375 мл. или 187,5 мл.). Снимката може да бъде заснета с устройство (мобилен апарат, таблет, фотоапарат или подобно) или създадена с инструмент тип визуален редактор. Снимката може да изобразява пълна или празна бутилка, в зависимост от възможностите и изборът на съответния участник.

4.1.2.1.2. Отбелязване върху снимката, насочващо към страницата на Организатора във Фейсбук, а именно „@cartelwines2006forVSPT“.

4.1.2.1.3. Надпис в публикацията, съдържащ хаштаговете #GatoNegroForLuck2018 и #cartelwines2006forVSPT

4.1.2.2. Публикацията, описана подробно в т. 4.1.2.1. е необходимо да бъде публично споделена в собствения профил на участникът във Фейсбук.

4.1.3. Когато участникът има личен профил само в Инстаграм:

4.1.3.1. Всеки желаещ да участва в Играта създава публикация в собствения си профил в Инстаграм със следното съдържание:

4.1.3.1.1. Авторска снимка, съдържаща изображение на бутилка вино с марка Гато Негро (в разфасовка 750 мл. 375 мл. или 187,5 мл.). Снимката може да бъде заснета с устройство (мобилен апарат, таблет, фотоапарат или подобно) или създадена с инструмент тип визуален редактор. Снимката може да изобразява пълна или празна бутилка, в зависимост от възможностите и изборът на съответния участник.

4.1.3.1.2. Отбелязване върху снимката, насочващо към профила на Организатора в Инстаграм, а именно „cartelwines2006“.

4.1.3.1.3. Надпис в публикацията, съдържащ хаштаговете #GatoNegroForLuck2018 и #cartelwines2006forVSPT

4.1.3.2. Публикацията в Инстаграм, описана подробно в т. 4.1.3.1. е необходимо да бъде споделена в собствения профил на участникът в Инстаграм.

4.2. Условия за валидност на снимката

4.2.1. Снимката трябва да е авторска – заснета със собствено устройство на участника или създадена от него с визуален редактор посредством електронно изображение на бутилка вино с марка Гато Негро.

4.2.2. Снимката задължително трябва да визуализира ясно бутилка вино с марка Гато Негро. Всички останали елементи, изображения, лица, реални хора, знаци, включително водни, или форми са продукт на личен избор на участника при спазване на етични и морални норми и зачитане на авторското право и сродните му права.

4.2.3. Заснемане на снимка може да бъде извършено на публично място, на мероприятие, в домашни условия, сред природата или друго място, избрано от участника, при спазване на морални и етични норми.

4.3. Условия за валидност на участието

4.3.1. Всеки участник може да публикува до 5 снимки, при условие, че всяка снимка съдържа изображение на различен сорт вино с марка Гато Негро, съответно Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Совиньон Блан и Розе, независимо от разфасовката на бутилката.

4.3.2. Всяка публикация следва да е споделена публично, в собствените профили на участникът.

4.3.3. Всяка публикация в Инстаграм следва да съдържа отбелязване (тагване) на профила на Организатора в медията, а именно “cartelwines2006”. Всяка публикация във Фейсбук следва да съдържа отбелязване (тагване) на страницата на Организатора в медията, а именно “@cartelwines2006forVSPT”.

4.3.4. Всяка публикация следва да съдържа правилно изписани хаштагове #GatoNegroForLuck2018 и #cartelwines2006forVSPT, тъй като това е единственият механизмът за проследяване на публикациите от страна на Организатора.

4.3.5. Коментиране, добавяне на допълнителни хаштагове и/или текст, отбелязване на хора или други страници и публикуване в приятелски профили, страници и/или групи не е задължително условие и е само и единствено по усмотрение на участника.

4.3.6. Собствените профили на участниците в Играта е необходимо да бъдат публично достъпни, за да се осигури достъп на Организатора до публикациите на съответния участник.

4.4. Публикуваното от участниците съдържание и снимка следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да изтрива от собствените си страници публикуваното от участниците подобно съдържание, пренасоченото посредством хаштагове и отбелязване, както и да дисквалифицира съответния участник от Играта, независимо дали същият има и други публикации, отговарящи или не на условията.

5. Награда. Теглене и получаване на наградата

5.1. Определянето на печелившите участници се извършва посредством преброяване броя на харесванията на тяхната собствена публикация и в двете социални медии.

5.2. Печелившите участници в Играта са двама, по един за всяка социална медия, и получават за награда 1 (един) кашон от 6 (шест) бутилки вино с марка Гато Негро от 750 мл., в сортов вариант по избор (наричана по-долу „Награда/та“).

5.3. Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.

5.5. Спечелилите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата и в Инстаграм профила на Организатора на 05.10.2018 г. до 23:59 часа (българско време).

5.6. За получаване на Наградата спечелилите участници следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свържат с Организатора на Играта, като изпратят лично съобщение на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/cartelwines2006forVSPT/ или имейл до Организатора на адрес info@cartelbg.com със следната информация: три имена, адрес и телефон за връзка.

5.7. При положение, че участник, обявен за печеливш, не се свърже в указания в т. 5.6. срок с Организатора, последният си запазва правото да го дисквалифицира и да обяви нов печеливш участник на негово място.

6. Отговорност

6.1. Във връзка с преброяване на харесванията, което започва на 01.11.2018 г. в посока от най-новите публикации към най-старите, Организаторът не носи отговорност за разминаване броя на харесванията на дадена снимка от момента на преброяването им до момента на публикуване на печелившите.

6.2. Организаторът не носи отговорност при нарушаване Закона за авторското право и сродните му права от страна на участниците в Играта. При наличие на такова, Организаторът има право да предупреди съответния участник и да обяви участието му в Играта за невалидно, както и да уведоми съответните компетентни органи.

6.3. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до страниците на Фейсбук и Инстаграм, съответно www.facebook.com и www.instagram.com, както и до личните профили на участниците в Играта, невъзможност за публикуване на съдържание на същите страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта.

6.4. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на участниците или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страниците, или и двете.

6.5. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни

7.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Наградата – три имена, адрес и телефон за връзка.

7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.

7.4. С включването в Играта всеки участник приема имената и профилната му снимка да бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/cartelwines2006forVSPT/, както и да бъде отбелязан в публикация в профила на Организатора в Инстаграм https://www.instagram.com/cartelwines2006/?hl=bg с цел посочване на лицето като спечелило.

7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/cartelwines2006forVSPT/, както и на уебсайта на Организатора на интернет адрес https://www.cartelbg.com/news/igraem-zabavlyavame-pechelim-gato-negro-1045?pagetitle=DAAAAB%2BLCAAAAAAABAC7MPfCvgubLuy4sPfCDgCChnPGDAAAAA%3D%3D

9. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/cartelwines2006forVSPT/.

10. Други

10.1. С включването си в Играта всеки участник се счита за запознат с настоящите Общи условия и съгласен със същите.

10.2. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/cartelwines2006forVSPT/.

10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Фейсбук и/или Инстаграм и не следва да се свързва с Фейсбук и Инстаграм. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Фейсбук и/или Инстаграм.

Дата: 26.10.2018г. 

 

Запишете се за новини и промоции